Du er her:

Hvem er ungdom i svev? 

"All mobbingen har gått ut over selvtilliten. Jeg er blitt vant til at andre har vondt å si. Det sitter i hodet. Og i kroppen. Jeg har enda litt angst for å treffe andre folk, spesielt hvis jeg ikke kjenner de."

Jente, Nordland

  

 

 

Illustrasjon: Anne Renolen

Ungdom som sliter med skole, arbeid, bosted, familie og vennerelasjoner omtales ofte som unge i risiko. Dette er ikke nødvendigvis en beskrivelse unge liker. Unge forteller at det kan være både belastende og krenkende å bli beskrevet og forstått som en ungdom i risiko. Diskusjoner rundt alternative beskrivelser har ført oss til Ungdom i svev. Begrunnelsen for dette er at ungdomstiden er full av overganger – eller svev. Ny skole, nye venner, ny retning i livet, kropp og tanke i endring - slike svev befinner alle unge seg i. Svevet er risikabelt, men også fylt av muligheter. For noen er svevet mer risikofylt enn andre fordi de ikke har den støtten de trenger, verken når de tar av eller når de lander. Mange av de ungdommene vi har møtt forteller om at de opplever seg ensomme og annerledes enn andre, og bærer på en følelse av å ikke mestre og strekke til. Voksne beskriver ofte de samme ungdommene ut fra problematisk atferd. Vi er opptatt av hva unge selv sier er nyttig, hjelpsomt og betydningsfullt for at tiden i svevet skal landes i det voksenlivet de ønsker seg.

 

Erfaringer og eksempler

Forskning