Hva er virksomt i møte med utsatte unge?

Her finner du erfaringer, kunnskap og inspirasjon i arbeidet med unge

Ungdom i svevet har vært en nasjonal satsing som har hatt som oppdrag å bidra til å styrke lokal innsats og metodisk flerfaglig arbeid med utsatte unge i kommunene. Gjennom arbeidet har vi utviklet kunnskap om hva som er virksomt i arbeidet med ungdom i svev. Vi har vært særlig opptatt av hva ungdom selv erfarer som virksomt, og hvilke betydninger dette kan få for våre faglige tilnærmingsmåter og organisering av tjenester.

 Illustrasjon: Charlotte Leite Hansen

Om nettsiden

Vi er spesielt opptatt av å lære av ungdom, og at det som ungdom sier må få større betydning for hvordan vi møter dem, hvordan vi utfører og organiserer tjenestene våre. Derfor innledes de ulike temaene med sitater av ungdom vi har møtt i ulike sammenhenger.

På nettsiden forøvrig kan du finne våre publikasjoner fra tiden som prosjekt og satsing, i form av eksempler, erfaringer, kunnskap og forskning. 

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: