Tilbakeblikk

Les om erfaringer fra Ungdom i svevet i våre tre magasiner.

Tilbakeblikk på Ungdom i svevet: I det første magasinet kan du lese ulike artikler beskrevet sine prosjekter og satsinger og fortalt om hvordan de har forankret kunnskap og erfaringer i sin hverdag. Tilslutt en artikkel som synliggjør resultater av arbeidet og peker på mulige veier videre i arbeidet med risikoutsatt ungdom.

Her kan du laste ned magasinet i sin helhet

Her kan du finne de ulike artiklene. 

Norge Rundt med Ungdom i svevet: I det andre magasinet presenteres artikler som omhandler flerfaglig arbeid med utsatte unge. Felles for artiklene er at de beskriver en bredde i det flerfaglige arbeidet som skjer med unge rundt om i landet, og som vi i Ungdom i svevet har fått høre om i vårt arbeid nasjonalt. Tiltakene som er presentert er plukket i i samarbeid med Fylkesmennene i de ulike fylkene, hvor vi har bedt om hjelp til å finne tiltak som viser bredden i arbeidet på landsbasis. 

Her finner du de ulike artiklene. 

Sluttrapport: I sluttrapporten kan du lese om prosjektet som helhet, der de mange og ulike produksjonene og sette disse inn i en sammenheng.

 Les sluttrapporten her.

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: