Bedre liv med SOS

Alstahaug har i prosjektet SOS testet karrieresenteret som en nøytral arena for å hjelpe langtids sosialhjelpsmottakere til et bedre liv. Forbedringen er stor for flere av deltakerne.

Forkortelsen SOS står for Sosial oppfølging og samarbeidstiltak.
 
Sammensatt
- Langtids sosialhjelpsmottakere er en gruppe som sliter med sammensatte problemer. Rus, psykiatri, dårlig helse, lavt utdanningsnivå, dårlig bolig og stigmatisering i nærmiljøet går igjen.
Vi ville se om tett oppfølging kunne hjelpe dem ut av sosialhjelpssituasjonen og over i en mer forutsigbar hverdag, sier karriereveileder Toril Sommerseth(på bildet), som leder Karrieresenteret Ytre Helgeland i Sandnessjøen. Hun ledet SOS-prosjektet til det ble avsluttet ved årsskiftet.
 
Ny giv
Fra 2007 til utgangen av 2010 har hun og prosjektmedarbeider Anita Klette arbeidet tett med rundt 15 brukere.

I arbeidet har de benyttet seg av metoder som LØFT (løsningsfokusert tilnærming) og KIS (kartlegging i sosiale tjenester).
- Dette er nyttige verktøy som gir brukerne økt innsikt i egen situasjon og sine muligheter for å komme ut i arbeidslivet. Flere av brukerne hadde aha-opplevelser og fikk en ny giv for å ta tak i eget liv. Men selv om vi fokuserer på muligheter, ikke problemer, er realitetsorientering viktig. Man må ta små skritt, understreker Sommerseth.
 
Nådde målene
Prosjektlederen har vært opptatt av å vinne brukernes tillit.
- Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Vi har lagt vekt på å ta godt imot dem på kontoret, slå av telefonen, by på kaffe, stille åpne spørsmål, våge å være stille og ta imot det som kommer. Vi har også lagt stor vekt på å gå ut av kontoret. Vi har oppsøkt brukerne der de er – om så hjemme, sier Toril Sommerseth.
Mange av brukerne nådde målene sine i løpet av SOS-prosjektet. Målene kunne være økt samvær med barna sine, et bedre sted å bo eller kontroll over økonomien.
Flere er i gang med utdanning, noen har fått jobb i arbeidsmarkedsbedrift, noen er i kvalifiseringsprogram.
 
Vesentlig bedre
- Intensjonen var ikke primært å få brukerne over i utdanning eller jobb. For noen handlet det om å komme på rett type ytelse, slik at de får forutsigbarhet i økonomien. NAV har et fleksibelt system og mange måter å hjelpe folk på. Det er ikke lett for noen av oss å ha fokus på det gode i livet hvis du ikke vet hvordan du skal få betalt regningene dine, kommenterer hun.
Mer enn halvparten av deltakerne har fått et vesentlig bedre liv etter SOS.
- Endringsprosesser tar tid, enten vi snakker om systemer eller enkeltmennesker. Det er gledelig å registrere en ny bevissthet rundt tett oppfølging, sier Sommerseth.
 
 
Tekst og foto: Hanne Løkås Veigård