Forankring fryder

Sortland og Brønnøy har grepet an Ungdom i svevet som verdiprosjekter. Felles for de to kommunene er at prosjektene ledes av politikere som kjenner både folk og system. – Det åpner noen dører, sier Marianne Andreassen og Per Martin Orvik.

- AAA, som det heter på festivalspråket. Access All Areas, sier Per Martin Orvik med et lunt smil.

 

Kontakter
Orvik er prosjektleder for Ungdom i svevet i Brønnøy – en helhetlig tiltaksportefølje rettet mot barn, ungdom og unge voksne.
Han sitter også i kommunestyre og formannskap for partiet Venstre.
- I politiske saker som direkte omhandler Ungdom i svevet må jeg selvsagt holde en lav profil og erklære meg inhabil. Men når prosjektet har hatt behov for ekstra "trøkk" har det vært veldig nyttig å ha kontakter. Man kan synes hva man vil om at bekjentskaper brukes, men det gagner saken, sier han.
Brønnøy-prosjektene er godt forankret i kommuneledelsen.
- Våre overordnede har 100 prosent tro på det vi gjør. Både ordfører og rådmann er svært støttende, sier han.
 
Å møte folk
Eks-varaordfører i Sortland, Marianne Andreassen, leder Ungdom i svevet i sin kommune.
- Å kjenne systemet er utvilsomt en styrke. Jeg kjenner nivåene, jeg kjenner folkene. Det er lettere for meg å gå rett på. Man må være litt dristig. Målet er å få ungdommene opp og fram – det er jo der det er godt å være, sier hun.
Sortlandsprosjektet ble tidlig definert som et verdiprosjekt.
- Det handler om hvordan vi møter folk. Ikke bare hvordan hjelpeapparatet møter ungdom som sliter, men at alle som yter kommunale tjenester skal bli bevisst sin rolle og reflektere over hvordan deres handlinger og holdninger påvirker resultatet. Man må se etter muligheter, ikke begrensninger. Det er fokuset hos den ansatte som utgjør forskjellen, sier Andreassen.
 
Det gode liv
En oppvekstplan som nå utvikles i Sortland kommune er en direkte konsekvens av Ungdom i svevet.
- Med Ungdom i svevet ble det fokus på oppvekst. Vår visjon har hele tiden vært å bygge opp mennesket til det gode liv.
Nå er vi godt i gang med å lage en ny og annerledes kommunal oppvekstplan – "Ung i Sortland". Her skal vi videreføre kunnskapen fra Ungdom i svevet. Hele kommunen skal bidra i forhold til en helhetlig jobbing rundt emnet oppvekst, sier Andreassen, som leder planarbeidet.
 
Nybrottsarbeid
Sortland akter å bli lagt merke til i nasjonal sammenheng.
- Dette er nybrottsarbeid, og det er godt forankret i kommunens ledelse. Vi har startet med en bevisstgjøringsprosess på flere nivåer i egen kommune, og viderefører den til regionen. Ungdommens medvirkning er sentral. Det er de som vet hvordan det er å være ung i Sortland. Vi merker stort engasjement fra ungdommene når de blir tatt med på bevisstgjøringsverksteder, sier Andreassen.
Sortland har ikke bare et lokalt og regionalt perspektiv.
- Målet er å bli kåret til Årets barne- og ungdomskommune i 2015. Du kan nesten si vi har brukt Ungdom i svevet som et forprosjekt, sier Marianne Andreassen.
 
Tekst og foto: Hanne Løkås Veigård