Du er her:

Talenter for framtida

Våren 2014 ble det holdt dialogkafeer med elever ved ungdoms- og videregående skoler i alle Grenlandskommunene.

Dette ble gjort som en del av satsingen på Talenter for framtida, som er en felles satsing på barn og unge i Grenland med kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, samt NAV, fylkeskommunen og fylkesmannen i Telemark. Målet er at de gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig innsats og økt samarbeid, skal bidra til at flere unge gjennomfører skolen og blir kvalifisert for arbeidslivet.

Samarbeidet resulterte i rapporten Skolen må bry seg om fravær. Rapport fra dialogkafeer i Telemark (40) som gir veiledning i hvordan slike dialogkafeer kan planlegges og gjennomføres. Her oppsummeres også de unges tanker om årsaker til fravær og frafall, og deres råd til hva som kan gjøres. Et av de mest sentrale temaene som ungdommene på alle temakafeene var opptatt av handler om motivasjon -  enten om mangel på motivasjon og grunner for dette, eller om hva som motiverer og som gir positive opplevelser. Også lærere, andre fagfolk og foreldre er opptatt av motivasjon, da ofte knyttet til ungdoms manglende motivasjon og hvordan de som voksne skal klare å motivere ungdom for skolegang, arbeid eller annen aktivitet. Et viktig råd fra de unge er at skolen og lærerne må bry seg når elever blir borte, og de må reagere raskt: - Skolen bryr seg ikke så mye om hvorfor eleven er borte eller at eleven er borte.  -Lærere må ta tidlig i de som er umotiverte. -Ta en samtale med eleven som har mye fravær, og finn ut hvorfor det er slik.

Temakafeene i Telemark har gitt et bidrag til å forstå hvorfor ungdom slutter å gå på skolen og hva man kan gjøre for å fremme nærvær, selv om det de forteller ikke nødvendigvis er ny kunnskap. En prosessleder opplevde at de ikke fikk så mange nye innspill, og noen av rådene som kom kan virke enkle - kanskje til og med banale. Men kanskje det er det her det unike ligger? Ved å spørre de unge selv kan de konkrete og praktiske rådene bli synlige, både for de unge selv og for voksenverden rundt dem.

Skolen må bry seg om fravær - rapport fra dialogkafeer i Telemark