Du er her:

Nordic Research Network

Forskerne Reidun Follesø og Catrine Halås i Ungdom i svevet deltar i det nordiske forskernettverket Nordic Research Network.

Det nordiske forskningsnettverket omhandler unge mennesker i risiko for marginalisering eller sosial utstøting.

Nettverket ble etablert våren 2013, og består pr i dag av forskere fra 16 nordiske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre kunnskapsmiljøer. Forskerne møtes vanligvis til arbeidsseminarer to ganger i året. Arbeidsspråket i nettverket er skandinavisk. Nettverket arbeider for tiden med en felles nordisk antologi om situasjonen for unge mennesker som av ulike grunner er i risiko for ulike former for utenforskap.

Nordisk forskernettverk Ungdom i risiko