Norge rundt med Ungdom i svevet

Her kan du finne artikler som omhandler flerfaglig arbeid med utsatte unge. De tiltakene som er presentert er plukket i i samarbeid med Fylkesmennene i de ulike fylkene, hvor vi har bedt om hjelp til å finne tiltak som viser bredden i arbeidet som skjer nasjonalt. Når vi i leser artiklene, kan vi gjenkjenne mange betydningsfulle faktorer fra vår forskning i Ungdom i Svevet. Vi gjenkjenner det betydningsfulle møtet med en voksen som ser den enkelte, som bryr seg, som ikke gir opp, som leter etter drømmer og styrker, og som formidler tro på og forventinger til den unge. Vi gjenkjenner fagfolk som driver lagarbeid, samt tjenester tilrettelagt for unge gjennom lave terskler, oppsøkende arbeid og tett oppfølging. Vi gjenkjenner også viktigheten av å ta bekymringer på alvor og komme tidlig inn, ha tilgjengelig tiltak, vilje til fleksibilitet og evne til skreddersøm. Erfaringene viser at når vi setter de unge i sentrum for flerfaglig oppmerksomhet, letter dette samarbeidet. Fokuset dreies bort fra tjenestene, over til de vi er satt for å hjelpe.

Det handler om å forstå at det ikke bare er viktig med skole og arbeid, men at mange unge også trenger hjelp med å skaffe seg venner og et godt sosialt miljø. Et felles trekk ved vellykkede tiltak er mennesker med stort personlig engasjement i arbeidet. Fagfolkene vi møter er opptatt av at det er de unge selv som sitter på nøklene til hjelp. For å få tilgang til disse nøklene må den voksne være oppmerksom og nysgjerrig på hvem den enkelte unge er, hvilke mål og drømmer den unge har for livet sitt og hva som må til for å hjelpe han eller henne. Fagfolkene viser oss hvordan vi kan behandle unge som deltakere ved å mobilisere og styrke deres egen evne til å håndtere sine livsutfordringer, fremfor å løse problemene for dem.

Les artiklene og bli inspirert!

Fra bekymring til handling

Hvis jeg uroer meg for et barn, hva kan jeg gjøre? En vanlig problemstilling i barnehager og skoler....Les mer

Åtte år med torsdagsmøter

Er det torsdag, så er det møte. I hvert fall på politihuset i Kristiansand. På det tverrfaglige torsdagsmøtet...Les mer

Steg for steg til barnas beste

Barnekonvensjonen krever respekt for barns grunnleggende rettigheter, og går utenpå annen norsk lov. Hvordan kan...Les mer

Lagarbeid – ikke stafett

- Tverrfaglig samarbeid er lagspill, ikke stafett. Alle aktørene må på banen samtidig, understreker Odd...Les mer

Samordner mangfoldet

Ofte jobber titalls parallelle tiltak mot den samme målgruppa – uten å vite om hverandre. I Telemarks-satsingen...Les mer

Verdens rareste NAV-kontor

På Jobbhuset i Trondheim ønskes du velkommen til "et kurs uten innhold". Sverre Aasbak og Karin Lysø vet at...Les mer

Barn skal høres!

Barn og unge skal bli hørt, slår Barnekonvensjonen fast. Bremanger kommune tar det på alvor og lager...Les mer

Mer enn en leilighet

Ungbo handler om å ha en leilighet og lære seg å bo. Og mye, mye mer. Gjennom personlig tilknytning kan...Les mer

Fra ung til ung

Gjennom likemannsarbeid når Uteseksjonen i Oslo bedre fram til byens alternative ungdomsmiljø. – Noen ganger er...Les mer

Man vil jo være stolt av seg selv!

- Alle ønsker et normalt liv. Man vil jo gjerne være stolt av seg selv! sier Canda Kristine Randby (23), omgitt...Les mer

Snur unge lovbrytere i tide

Hvert år sluses 20-25 ungdommer inn døra til Felles ansvar i Salten, fordi adferden deres gir grunn til...Les mer

Nøkkel: Normalitet

Samtalen går rundt matbordet, og latteren sitter løst. Felles måltider med vanlig prat er ett av stegene på vei...Les mer

Helt uten terskel

Ungdomskontoret i Sund i Hordaland har hjulpet flere titalls ungdommer ut i jobb eller tilbake til skolebenken. -...Les mer

Våg å se - våg å spørre

Flere ser og flere melder bekymring. Det har ført til at Ringsaker-ungdom som ruser seg, blir oppdaget tidligere....Les mer

På leit etter talent og styrke

"Hva vil du? Hva er du flink til? Når føler du deg bra?" Gjennom anerkjennende samtale setter Arbeidsinstituttet...Les mer

En vei ut av tåka

Bekymringsverdig mange ungdommer i Tvedestrand har prøvd hasj. Oppfølgingstjenesten samarbeider tett med politiet...Les mer

Ett skritt FRAM

Tett oppfølging og fleksibilitet. Det er stikkord for ungdomsprosjektet FRAM i Bærum, som bringer ungdom fra...Les mer

Mestringens mestere

Med en mestringsentreprenør ved sin side har mange ungdommer i Re klart å bryte en negativ sirkel. Stephan Trøen...Les mer

Ut av rusen med Tili:ut

Caroline Holmen (20) klarte å bli rusfri med hjelp fra Tili:ut. – De møtte meg med respekt. Det var det jeg...Les mer

Livet ble et yess!

"Vi bærre gjær det" i Midtre Namdal spleiser ungdom og kulturarbeid. Her brukes kultur som en meningsfylt...Les mer