Våg å se - våg å spørre

Flere ser og flere melder bekymring. Det har ført til at Ringsaker-ungdom som ruser seg, blir oppdaget tidligere. Hjelpen de får kommer fra flere hold.

Ringsaker kommune har ca. 33.000 innbyggere. Rundt 2008 var det en bekymringsfull økning i narkotikabruk blant kommunens ungdom.

 

Fra venstre politiførstebetjent Øyvind Buraas, Laila Jensbak Nysæter (leder, NAV ungdomsteam), Mette Erika Harviken (SLT-koordinator), Gaute Lillebo (leder, ungdomsteam), miljøterapeut Marianne Ihle (miljøterapeut, Ungdomskontakten) og Anne Brodalen (fagleder, Ungdomskontakten).

Hjelp til å se
- Stadig nye ungdommer kom til. De vi kom i kontakt med, fortalte at de hadde begynt tidlig. Utfordringa var å finne ungdommene tidsnok, sier SLT-koordinator Mette Erika Harviken. (SLT = samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet).
Dermed ble TIUR etablert. TIUR står for "Tidlig intervensjon – unge og rus". Målgruppa er ungdom under 24 år.
- Vi har gått bredt ut, jobbet helt på tvers og satset på skolering. Vi bestemte tidlig at vi i Ringsaker skal bli gode på cannabis. Ansatte i ungdomsskole og videregående har hatt fagdager om cannabis, og vet hva de skal se etter, sier Harviken.
TIUR snakker også på foreldremøter.
- Det er en balansegang. Vi vil ikke skremme unødig, men alle som har kontakt med ungdom må vite at problemet finnes og hva de skal være obs på Man må stille de rette spørsmålene, og gjøre noe med de svarene man får, sier de.
 
Økt kunnskap
Flere melder bekymringer.
- Økt kunnskap har gjort flere i stand til å se og avdekke rusbruk. Tidligere var det nesten bare politiet som avdekket narkotikabruk. Nå oppdages flere av ansatte i skolen og andre tjenester. Vi oppdager ungdommene tidligere nå enn i oppstarten, sier Harviken.
Ungdommene får tverrfaglig tilbud om oppfølging. I tiltaksrekka samarbeider skoler, barnevern, ungdomskontakt, politi, NAV, ungdommens helsetjeneste, kultur og fritid.
- Poenget med TIUR er å samordne virkemidlene. Vi har ikke funnet opp noe nytt. Vi kjenner hverandre og hverandres tiltak. Som regel kan alle bidra, sier Harviken.
 
Sammensatte tiltak
Noen blir lettet når politiet tar dem for narkotikabruk.
- De synes det er godt å bli avslørt og få hjelp. Politiet kan gi påtaleunnlatelse hvis ungdommen forplikter seg til rusfrihet og tar imot tilbud om oppfølging. Er de på kontrakt, har de også en unnskyldning for å avstå fra å bruke stoff, sier politiførstebetjent Øyvind Buraas.
Kartleggingssamtale, bevisstgjøringssamtale og avtale om urinprøvekontroll er obligatorisk for alle som blir avdekket. Noen må i tillegg ha mer sammensatte og individtilpassede tiltak, for eksempel hasjavvenningsprogram, skolesamarbeid, jobb/dagaktivitet eller praktisk hjelp knyttet til bolig, økonomi, kosthold og hygiene.
- Mange av dem er ikke i stand til å bo, men overlates til seg selv i ung alder, kommenterer Buraas.
 
Dag og kveld
TIUR startet som et treårig prosjekt. I prosjektperioden ble 81 ungdommer fra 13 år avdekket. Nå er TIUR videreført gjennom en fast stilling på Ungdomskontakten. Ungdomskontakten har til sammen fem ansatte og kan treffes både dag og kveld.
- Vi har lav terskel og høy kompetanse Vi har en stabil stab og har satset på etterutdanning innen blant annet ART (trening i sosial kompetanse), kognitiv terapi og psykososialt arbeid med barn og unge. Vi har også kort vei til NAV og barnevern, sier fagleder Anne Brodalen.
TIUR har ukentlige kontaktmøter. Her utveksles informasjon om siste ukes hendelser fra hver etat. Det gir oversikt over hva som rører seg i ungdomsmiljøet og god koordinering av innsatsen.
 
Ringvirkninger
- Kan dere se effekt av arbeidet?
- Hva skal måles? Hva er suksess? Kanskje er det suksess i seg selv at de blir avdekket.
At vi har avdekket 22 elever i ungdomsskolen, er noe av det viktigste vi har fått til. Når vi avdekker en håndfull ungdommer på en ungdomsskole, får det betydning for langt flere. Det kan stoppe eller bremse utviklingen av et uheldig miljø, sier miljøterapeut Marianne Ihle fra Ungdomskontakten, som jobber spesielt med rusforebygging blant ungdom.
TIUR utvikler nå en veileder som vil bli tilgjengelig på nettet.

 

Artikkelen er skrevet av Hanne Veigård og er publisert i magasinet Norge Rundt med Ungdom i svevet. Foto Erik Veigård