Åtte år med torsdagsmøter

Er det torsdag, så er det møte. I hvert fall på politihuset i Kristiansand. På det tverrfaglige torsdagsmøtet utveksles informasjon, slik at unge kriminelle fanges raskt opp og får hjelp til å endre kurs. Ungdomskriminaliteten i byen er sterkt redusert.

Torsdagsmøtet starter rett etter morgenparolen på politistasjonen. "Ungdom i svevet" er flue på veggen. Stemningen rundt bordet er trygg og fortrolig. Møtet bærer tydelig preg av at deltakerne kjenner hverandre fra før.

Fra venstre: Håvard Berge, kiminalitetsforebygger og barnevernet, Beate Jacob, assisterende rektor i grunnskolen og Grete Pedersen, politiførstebetjent.

Taushetsplikten
Her er politi, kriminalitetsforebyggende team, barnevern, skoler, ungdomsteam, konfliktråd, friomsorg og (noen flere?) representert.
- Det er politiet som "eier" møtene. Det er vi som innkaller og administrerer, og vi bruker politiets taushetspliktregler.
Politiet er den instansen som har minst taushetsplikt. De andre instansene rundt bordet må håndtere egen taushetsplikt ved ikke å dele mer informasjon enn det de har anledning til. Hvis møtet beslutter å gå videre med en bekymring, kobles politiansatt og saksbehandler, slik at ikke store mengder informasjon flyter fritt, sier Hans Martin Skovly, forebyggende koordinator i Agder politidistrikt.
 
Alle er viktige
Skovly har vært med på torsdagsmøtene helt fra starten i 2006.
- Vi måtte finne en løsning på dårlig kommunikasjon, fragmenterte tiltak og etater som skyldte på hverandre. Til å begynne med var det politiet, forebyggende team og barnevernsvakta som møttes. Siden er vi blitt flere rundt bordet, sier han.
Tilliten mellom ulike profesjoner kom ikke av seg selv.
- Det var turbulent til å begynne med, med ulike arbeidsmåter og ulikt faglig fokus. Det har gått seg til. Vi trenger ikke være enige for enhver pris, men alle har fått mer forståelse for de andres fag. At vi sitter rundt samme bord, skaper kort vei til ulike tiltak. Sammen kan vi finne kreative tiltak for å hindre at ungdommer utvikler en kriminell livsstil, sier Skovly.
- Torsdagsmøtet dokumenterer hvor viktig alle instansene er, skyter kriminalitetsforebygger Håvard Berge inn.
 
Hva ligger bak?
Episoder, personer, miljøer og trender som kommer opp på torsdagsmøtet, har alltid en link til kriminalitet eller rus.
- Vi ser ikke bare på den kriminelle handlingen. Vi leter etter andre faktorer. Hva ligger bak? Det er også viktig å huske at konsekvens er ferskvare. Hurtighet i reaksjonene er gull verdt. Mye kan skje i livet til en ungdom på fjorten dager, sier de.
Etter at en bekymring er luftet på torsdagsmøtet, blir det alltid notert i referatet hva som skal skje og hvem som har ansvaret for det.
- En dialogbasert bekymringssamtale er et av politiets mest brukte verktøy. Vi er ute for å hjelpe, ikke for å vifte med pekefingeren, sier de.
Alle skolene i Kristiansand har faste kjernegrupper med tverrfaglig sammensetning. På kjernegruppemøtet deltar alltid den ungdommen som er tema for møtet.
 
Følelser gir endring
Torsdagsmøtet går gjennom siste ukes hendelser vedrørende straffesaker på mindreårige og meldinger i politiloggen om bekymringsfulle forhold som mindreårige har vært involvert inavn og saker som denne uka handler om blant annet nasking på Cubus, tyveri av bestemors bankkort, trusler og uro rundt en gruppe tiendeklassinger. Ungdommene kan være ned i tolvårsalder.
- Vi har diskutert å arbeide med enda yngre ungdommer. Problemer kan starte tidlig, sier de.
Bøter er nærmest bannlyst som straffereaksjon.
- Det er foreldrene som betaler uansett, så bot gjør ikke inntrykk på ungdommen. Vi er blitt gode på målrettet innhold i straffereaksjoner; der tør jeg si vi er i front. Vi er på topp i Norge når det gjelder bruk av ungdomskontorakt, og ligger høyt også på bruk av konfliktråd. Vi prøver å etablere en følelsesmessig reaksjon hos ungdommen. Det er det som skaper endring, sier Hans Martin Skovly.
Da nye regler for ungdomsstraff skulle innføres sommeren 2014, gikk det nærmest på skinner i Kristiansand.
- Andre sliter med å få inn saker. Her renner de inn, sier Skovly.
 
Stor by blir mindre
At så mange bruker tid på møte, er ressurskrevende.
- Likevel tror jeg det er tidsbesparende. Det skjer stor utveksling på kort tid. Og dessuten: De vi klarer å redde, vises kanskje ikke i statistikken. Men gevinsten er stor, sier Hans Martin Skovly.
Ungdomskriminaliteten er redusert i større fart i Kristiansand enn andre steder i landet.
- Det skal utvilsomt torsdagsmøtet ha noe av æren for, mener
Tatt i betraktning at Kristiansand er en by med tre politistasjoner og 86.000 innbyggere, er det for "flua på veggen" imponerende hvilken oversikt torsdagsmøtet later til å ha over ungdomsmiljøene.
- Dette er en arbeidsform som gjør store byer mindre. Vi bruker torsdagsmøtet til å ramme ungdom bedre inn. Tverrfaglig møte kan trygt anbefales også til små steder, men kanskje med sjeldnere møter, sier de.

 

Artikkelen er skrevet av Hanne Veigård og er publisert i magasinet Norge Rundt med Ungdom i svevet. Foto Erik Veigård