Du er her:

Arbeid/ aktivitet

"Man blir jo ikke så veldig sosial heller hvis du ikke har arbeid. I alle fall ikke jeg. Du trekker deg unna, når du ikke har arbeid. Du har ikke noe i samfunnet å gjøre."

Ung kvinne, Nordland

Illustrasjon: Kristian M Tvenning

Erfaringer og eksempler

Forskning

  • Solstad, Thommesen og Horverak (2011): Nav – en god mellomlanding for ‘Ungdom i svevet’? I: Fontene Forskning 02/11.
  • Halås (2010): Balansekunst i NAV. I: Gjedrem, Aamodt, Halås og Huuse (red): Hvem var vi - hvem er vi - hvem blir vi - Å bygge en profesjon. Utgitt av Fellesorganisasjonen i forbindelse med kongressen 2010. 
  • Solstad, Asgeir (2011): Velferdstjenester i små kommuner – om etablering av NAV kontor i fire små kommuner UiN-rapport nr. 13-2011.