Du er her:

Barnevern

”Dette prosjektet er forskjellig fra de andre jeg har vært med på siden det er mitt eget prosjekt. Det er et problem at de samme menneskene har jobbet i barnevernssystemet i 20 år. De bruker stadig nye ord, men det de gjør er det samme”.

Ungdom i DUE - Der Ungdommen Er

 

 

 Illustrasjon: Julia N Johansen

 Erfaringer og eksempler

Forskning

 • Mevik, Mathisen, Paulsen, Pigato og Tveraabak (2009): I lag med ungdommer. Profesjonell og nær – i praktisk sosialt arbeid og forskning I: Fontene forskning 2/2009.
 • Mevik, K. og Larsen, E. (2012): Miljøterapeutisk praksis. Fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge. Universitetsforlaget.
 • Follesø (2009): Når omsorgen svikter I: Hjermann, R.(red) Barn Jubileumsbok i anledning Barneombudets 25-års markering Oslo: Universitetsforlaget.
 • Follesø and Mevik (2009): Children’s involvement in Child Protection - a tension between adults and children’s perspectives? I: Krüger, T. and Forsberg, H. (ed): Social Work and Child Welfare. Politics trough Nordic lenses Policy Press.
 • Halås og Solstad (2010): Fagutvikling - i dialog mellom praksis, undervisning og forskning. I: Lichtwarck og Clifford (red): Modernisering i barnevernet - ideologi, kontekst og kompetanse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Edvardsen, O. og Mevik, K.: Vold mot barn i hjemmet. Hvordan ivareta barns rettigheter?  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr.4, 2014.
 • Follesø (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? I: Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1 2010 s.73-87.
 • Follesø (2012): Det er alltid de voksnes stemmer vi hører! I: Barn i Norge 2012.
 • Lillevik, Mevik og Edvardsen (2016) (red.): Vold i hjemmet – hvordan beskytte barnet? Gyldendal Akademisk.
 • Thommesen, Hanne (2010): DUE gjør ungdommen interessert i stedet for interessant. Evalueringsprosjekt fra DUE-prosjektet. HBO-rapport 3/2010.
 • Stjernen, Karen L.D. (2015): Vi er jo på en måte på opplæring – Et ungdomsperspektiv på forventninger i overgangen til voksenlivet. Universitetet i Nordland: Master i sosialt arbeid.
 • Åsheim, Hilde (2012): Det er jo viktig hvilken person du hobber sammen med. Relasjonsbygging i arbeid med barnevernet. Universitetet i Nordland: Master i sosialt arbeid.