Du er her:

Forankring

«Alt er mulig og realistisk, så lenge vi jobber og kjemper for det!»

Ungdom i Nordland

 

 

 

 

Illustrasjon: Victoria Elvemo

Erfaringer og eksempler

Kunnskap og forskning

 • Jakobsen, Halås og Follesø (2011) Gi viljen mulighet! Utfordringer og veier videre. Kapittel iFollesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.
 • Orvik, Per Martin; Paulsen, Kjartan (2013): Gi prosjekter en bedre mulighet: en analyse av en statlig satsning og utviklingsarbeid i utvalgte kommuner i Nordland med hensyn på prosjektfasetenkning og implementeringsarbeid. Bodø: Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) Universitetet i Nordland.
 • Tufte, T. (2009): Ungdom i svevet – kunnskapsintegrasjon som forutsetning for formålsrealisering. Prosjektoppgave i prosjektledelse: Master of management. Upublisert.
 • Tufte, T. (2011): Ungdom i Svevet Nordlandsprosjektet. Prosjektevaluering. Upublisert.
 • Follesø, Olsen og Wulf-Andersen (red) (2016): Unge, risiko og sosial forandring. Nordiske perspektiver. Antatt til publisering av Frydenlund Akademiske Forlag, København.
 • Solstad, Follesø og Mevik (red) (2014): Kort om barnevern Oslo: Universitetsforlaget.
 • Halås (2012): Forsker i et forandrende partnerskap: en refleksjon omkring forskerens bidrag til og ansvar for forandring i utsatte unges livssituasjon I: Jarle Sjøvoll (red.): Entreprenørskap i utdanningen: aksjonsforskning for endring av skolens kultur.
 • Halås og Solstad (2010): Fagutvikling - i dialog mellom praksis, undervisning og forskning. I: Lichtwarck og Clifford (red): Modernisering i barnevernet - ideologi, kontekst og kompetanse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørgo, Frode og Johans Sandvin og Gunn Strand Hutchinson (2015). Gjenstridige problem og samarbeidsdrevet innovasjon. I Andersen, Ole Johan, Levi Gårseth-Nesbakk og Terese Bondas (red.) Innovasjon i offentlig tjenesteyting. Vågal reise med behov for allierte. Fagbokforlaget.
 • Follesø (2015): Youth at risk or terms at risk? I: Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications 240-253.
 • Hutchinson, Sandvin, Bjørgo og Johansen (2013): Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs I sosialfaglig arbeid? I: Tidsskrift for ungdomsforskning 2013 13(1):31-48.
 • Solstad, Asgeir (2011): Velferdstjenester i små kommuner – om etablering av NAV kontor i fire små kommuner UiN-rapport nr. 13-2011.