Du er her:

Venner og fritid

"Det er lett å falle utenfor. Om man er litt annerledes blir man ikke akseptert. Og om èn ikke liker deg, så liker plutselig ingen deg… og så samler de seg i gjenger. Det er mange gjenger. Veldig."

Jente 16 år

  

 

 Illustrasjon: Carina Leite Hansen

Ungdom uttrykker behov for å være en del av felleskap, av å føle tilhørighet og bli tatt imot. Mange av de ungdommene som vi har møtt forteller om ensomhet, isolasjon, stigmatisering og opplevelse av usynlighe. De ønsker å bety noe for felleskapet, de ønsker anerkjennelse gjennom at det de har å bidra med etterspørres og inngår som noe som er nyttig og produktivt i en større samfunnsmessig sammenheng. Det å fungere i sosiale felleskap handler om å forstå, delta i og beherske sosiale normer innenfor den sammenhengen en står i.

Flere ungdommer forteller om hvordan det å bli møtt på nye måter i lokalsamfunnet, som ved at folk er begynt å hilse på dem, har vært med å skape et rom for og muliggjort endring. Å forstå ungdom i sviktsonen som ungdommer i et lokalmiljø krever en bred innsats, hvor det er betydningsfullt å involvere større deler av et lokalmiljø.

Erfaringer og eksempler

Fag- og forskningstekster

 • Halås (2012): Ungdom i svev Å oppdage muligheter med utsatte unge Universitetet i Nordland: PhD i studier av profesjonspraksis Profesjonshøgskolen Nr.5 (2012).
 • Follesø, Halås og Anvik (red) (2016): Sett, hørt, forstått?Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Antatt til publisering av Universitetsforlaget.
 • Follesø, Olsen og Wulf-Andersen (red) (2016): Unge, risiko og sosial forandring. Nordiske perspektiver. Antatt til publisering av Frydenlund Akademiske Forlag, København.
 • Mevik, K. og Larsen, E. (2012): Miljøterapeutisk praksis. Fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge. Universitetsforlaget.
 • Follesø (2014): Hjelpetiltak i barnevernet I: Solstad, Follesø og Mevik (red): Kort om barnevern Universitetsforlaget s. 83-97.
 • Bjørgo, Frode og Johans Sandvin og Gunn Strand Hutchinson (2015). Gjenstridige problem og samarbeidsdrevet innovasjon. I Andersen, Ole Johan, Levi Gårseth-Nesbakk og Terese Bondas (red.) Innovasjon i offentlig tjenesteyting. Vågal reise med behov for allierte. Fagbokforlaget.
 • Follesø (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? I: Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1 2010 s.73-87.
 • Hutchinson, Sandvin, Bjørgo og Johansen (2013): Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs I sosialfaglig arbeid? I: Tidsskrift for ungdomsforskning 2013 13(1):31-48.
 • Mathisen: (2010): Mer enn å mestre. I: Fontene 12/10.
 • Mevik og Tveraabak (2011): Mødre møter mødre I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1/2011.
 • Mevik, Mathisen, Paulsen, Pigato og Tveraabak (2009): I lag med ungdommer. Profesjonell og nær – i praktisk sosialt arbeid og forskning I: Fontene forskning 2/2009.
 • Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.
 • Thommesen, Hanne (2010): DUE gjør ungdommen interessert i stedet for interessant. Evalueringsprosjekt fra DUE-prosjektet. HBO-rapport 3/2010.