Du er her:

Helse, psykisk helse og rus

”Jeg sa at jeg var syk og hadde hodepine, og fikk være hjemme. Men innerst inne var jeg frisk og opplagt. Men fraværslistene sier mye.”

Ung kvinne i Nordland

 

 

 Illustrasjon: Kaia Elnæs Jenssen

Erfaringer og eksempler

 

Kunnskap og forskning

 • Halås (2012): Ungdom i svev Å oppdage muligheter med utsatte unge Universitetet i Nordland: PhD i studier av profesjonspraksis Profesjonshøgskolen Nr.5 (2012).
 • Follesø, Halås og Anvik (red) (2016): Sett, hørt, forstått?Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Antatt til publisering av Universitetsforlaget.
 • Follesø, Olsen og Wulf-Andersen (red) (2016): Unge, risiko og sosial forandring. Nordiske perspektiver. Antatt til publisering av Frydenlund Akademiske Forlag, København.
 • Solstad, Follesø og Mevik (red) (2014): Kort om barnevern Oslo: Universitetsforlaget.
 • Thommesen, Hanne (2010): DUE gjør ungdommen interessert i stedet for interessant. Evalueringsprosjekt fra DUE-prosjektet. HBO-rapport 3/2010.
 • Mevik, K. og Lars en, E. (2012): Miljøterapeutisk praksis. Fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge. Universitetsforlaget 
 • Follesø (2009): Når omsorgen svikter I: Hjermann, R.(red) Barn Jubileumsbok i anledning Barneombudets 25-års markering Oslo: Universitetsforlaget.
 • Follesø (2014): Barndom og barnevern I: Solstad, Follesø og Mevik (red): Kort om barnevern Universitetsforlaget s. 33-45.
 • Follesø (2014): Hjelpetiltak i barnevernet I: Solstad, Follesø og Mevik (red): Kort om barnevern Universitetsforlaget s. 83-97.
 • Follesø (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? I: Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1 2010 s.73-87.
 • Follesø (2012): Det er alltid de voksnes stemmer vi hører! I: Barn i Norge 2012.
 • Follesø (2015): Youth at risk or terms at risk? I: Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications 240-253.
 • Lillevik, Mevik og Edvardsen (2016) (red.): Vold i hjemmet – hvordan beskytte barnet? Gyldendal Akademisk.
 • Mathisen: (2010): Mer enn å mestre. I: Fontene 12/10.
 • Mevik og Tveraabak (2011): Mødre møter mødre I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1/2011.
 • Mevik, Mathisen, Paulsen, Pigato og Tveraabak (2009): I lag med ungdommer. Profesjonell og nær – i praktisk sosialt arbeid og forskning I: Fontene forskning 2/2009.
 • Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.
 • Gjerstad Kristin (2014): Hvordan skal vi som profesjonelle møte de unge som er usikre på sine livsvalg? Masteroppgave Universitetet i Nordland: Profesjonshøgskolen.