Du er her:

Kriminalitet

"Når vi har truffet politiet før, da har de arrestert oss. Da vi dro på tur, var vi der på et annet grunnlag, ikke som venner, men som deltakere i prosjektet. Ikke som politi og røver, men som to likemenn. Han var med som person og ikke som politimann. Og det har vært viktig for å få bedre kontakt med politiet."

Ungdom i Nordland

 

 Illustrasjon: Hanne

Erfaringer og eksempler

Forskning

 • Halås (2012): Ungdom i svev Å oppdage muligheter med utsatte unge Universitetet i Nordland: PhD i studier av profesjonspraksis Profesjonshøgskolen Nr.5 (2012).
 • Follesø, Halås og Anvik (red) (2016): Sett, hørt, forstått? Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Antatt til publisering av Universitetsforlaget.
 • Follesø, Olsen og Wulf-Andersen (red) (2016): Unge, risiko og sosial forandring. Nordiske perspektiver. Antatt til publisering av Frydenlund Akademiske Forlag, København.
 • Solstad, Follesø og Mevik (red) (2014): Kort om barnevern Oslo: Universitetsforlaget.
 • Andersland, G.K. og Mevik, K.: Barns rettsvern ved mistanke og avdekking av vold - er lovverket godt nok?I Lillevik, Mevik og Edvardsen (Red.): Vold i hjemmet – hvordan beskytte barnet? Gyldendal Akademisk (2016).
 • Edvardsen, O. og Mevik, K.: Vold mot barn i hjemmet. Hvordan ivareta barns rettigheter? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr.4, 2014.
 • Follesø (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? I: Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1 2010 s.73-87.
 • Follesø (2015): Youth at risk or terms at risk? I: Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications 240-253.
 • Lillevik, Mevik og Edvardsen (2016) (red.): Vold i hjemmet – hvordan beskytte barnet? Gyldendal Akademisk.
 • Mevik, Mathisen, Paulsen, Pigato og Tveraabak (2009): I lag med ungdommer. Profesjonell og nær – i praktisk sosialt arbeid og forskning I: Fontene forskning 2/2009.
 • Mevik, K. og Edvardsen, O. (2016): Barns rettigheter når foreldre utøver vold. Utfordringer og dilemmaer i politiets og barnevernets arbeid. I Lillevik, Mevik og Edvardsen (Red.): Vold i hjemmet – hvordan beskytte barnet? Gyldendal Akademisk
 • Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.