Du er her:

Medvirkning og deltakelse

"For meg betyr medvirkning å vite at de hører på meg og faktisk bryr seg"

 
 "Medvirkning er som en potet, du kan bestemme hva du gjør med det."

"Det er at du kan være med å bestemme og påvirke i hverdagen."

"Medvirkning er å være med på å bestemme og gi innspill, forslag, si din mening."

 

 
Ungdom i Trøndelag
 Illustrasjon: Lena Amalia Richter
  
Ungdom må få være med å tenke, planlegge og delta i alt som har betydning for liv og utvikling.

Retten til medvirkning er nedfelt i Barnekonvensjonen og annen norsk liv. Lovverket støtter dermed opp under kunnskap utviklet gjennom de siste tiår; at barn og unge mennesker er meningsskapende aktører og aktivt deltakende i konstruksjonen av egne sosiale liv. Medvirkning er konkret. Den kan erfares gjennom aktiviteter som barn og unge tar initiativ til eller inviteres inn i. Gjennom aktivitet blir ferdigheter og kompetanse synlig og aktiv, både for en selv og andre deltakere. Aktivitet gir rom og muligheter for forskjellige uttrykk. Der samtalen kan oppleves begrensende fordi den krever fortrolighet med ord og verbal formidlingsevne, åpner aktiviteter opp for langt flere og varierte uttrykk og meninger.
 
 
Erfaringer og eksempler

Skolen må bry seg om fravær     Alle barn har rett til å leke under regnbuen     Vår hjemplass - vår mening     Ung borger - ung medvirker     Sånn vil vi ha det     Jakten på det virksomme 

Fag- og forskningstekster