Du er her:

Minoriteter

"Første gang jeg møtte familien var ubehagelig. Jeg følte meg ensom, og fikk et lite innblikk i hvordan det er å være den som ikke forstår språket. Selv visste jeg at det hele ville gå over i takt med klokken, men for mange er det den nye hverdagen de må forholde seg til, de skal bo i et land hvor de ikke forstår hva folk sier. De møter granskende blikk, eller blikk som unngår dem, og de vet ikke hva folk ler av. Slik følte jeg første møtet, og jeg så egentlig litt mørkt på månedene som lå foran meg. Jeg tror det å ha kjent på dette selv om det bare var noen få ganger i mitt tilfelle, kan gjøre noe med min måte å møte andre på."

Student i prosjekt Nattergalen

 

 Illustrasjon: Kristine W Theting

Erfaringer og eksempler

Kunnskap og forskning

  • Follesø, Halås og Anvik (red) (2016): Sett, hørt, forstått?Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Antatt til publisering av Universitetsforlaget.
  • Solstad, Follesø og Mevik (red) (2014): Kort om barnevern Oslo: Universitetsforlaget.
  • Mevik, K. og Larsen, E. (2012): Miljøterapeutisk praksis. Fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge. Universitetsforlaget.
  • Follesø (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? I: Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1 2010 s.73-87.
  • Follesø (2015): Youth at risk or terms at risk? I: Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications 240-253.
  • Mevik og Tveraabak (2011): Mødre møter mødre I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1/2011.
  • Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.