Du er her:

UIS teamet 

Ungdom i svev - teamet har bestått av prosjektleder Torild Jakobsen, forskningsleder Reidun Follesø og forskerne Kate Mevik og Catrine Torbjørnsen Halås

Ungdom i svevet startet som et prosjekt i 2007 og gikk over til å bli en nasjonal satsing i 2011 med oppdrag å bidra til å styrke den lokale innsatsen og det metodiske arbeidet med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester, herunder: skolen, NAV, helse- og omsorgstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kultur og barnevern. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland og på oppdrag av fem ulike fagdirektorat.  Vi har hatt særlig kompetanse på hva som er virksomt i arbeidet med målgruppa, hvordan dette utfordrer faglige tilnærmingsmåter og organisering, herunder samordnings- og samarbeidsutfordringer og -muligheter.

Om nettsiden

På denne nettsiden kan du finne de ulike publikasjonene fra Ungdom i svevet. Vi er spesielt opptatt av å lære av ungdom, og at det som ungdom sier må få større betydning for hvordan vi møter dem, hvordan vi utfører og organiserer tjenestene våre. Derfor innledes de ulike temaene med sitater av ungdom vi har møtt i ulike sammenhenger.

Magasinet er gjennomgående illustrert av elever fra Bodin Videregåendeskole og maritime høgskole