Du er her:

Virksom tilnærming

"Når læreren har trua på meg, får jeg mer flyt. Da tenker jeg: "Her kan jeg få den hjelpa jeg trenger og det blir litt mer festlig. Jeg jobber mer når jeg har en god tone med lærer, for da tør jeg spørre og det er lettere. Da føler jeg at dette er læreren min!"

Skoleelev Telemark

 

Illustrasjon: Maria Holm Ellingsen

Hva er virksomt når vi skal gi tidlig hjelp til ungdom som sliter med livene sine? Vi har spurt ungdom og fagfolk om dette. De forteller blant annet at dette er betydningsfullt og viktig:

 • Snakk med meg, og tro på meg
 • Bry deg om meg
 • Gå ut av kontorene, og finn ungdom der de er
 • Hold ut og gi ikke opp
 • Vær en voksen jeg kan stole på
 • Gjør noe sammen med meg
 • Gi praktisk hjelp
 • Gå ved siden av meg
 • Jobb sammen på tvers av tjenester
 • Forvent noe av meg, noe jeg kan mestre
 • Spre gode rykter om meg

Vi er opptatt av at det ungdom forteller må lyttes til og få betydning for måten vi møter ungdom, utfører og organiserer tjenester. Her kan du lese mer om ulike tilnærmingsmåter og hva som er virksomt i arbeidet med ungdom i svev .

Erfaringer og eksempler

 

         
  
Forskning