Du er her:

Skole og utdanning

"Hvis noen er i ferd med å droppe ut: La de jobbe mye med det de mestrer!"

Ungdom i Telemark

 

  

 

Illustrasjon: Andrea Hugvik Drevatne

Erfaringer og eksempler

Kunnskap og forskning

  • Halås (2012): Ungdom i svev Å oppdage muligheter med utsatte unge Universitetet i Nordland: PhD i studier av profesjonspraksis Profesjonshøgskolen Nr.5 (2012).
  • Follesø, Halås og Anvik (red) (2016): Sett, hørt, forstått?Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Antatt til publisering av Universitetsforlaget.
  • Follesø, Olsen og Wulf-Andersen (red) (2016): Unge, risiko og sosial forandring. Nordiske perspektiver. Antatt til publisering av Frydenlund Akademiske Forlag, København.
  • Follesø (2015): Youth at risk or terms at risk? I: Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications 240-253.
  • Mathisen: (2010): Mer enn å mestre. I: Fontene 12/10
  • Mevik, Mathisen, Paulsen, Pigato og Tveraabak (2009): I lag med ungdommer. Profesjonell og nær – i praktisk sosialt arbeid og forskning I: Fontene forskning 2/2009.
  • Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011.
  • Thommesen, Hanne (2010): DUE gjør ungdommen interessert i stedet for interessant. Evalueringsprosjekt fra DUE-prosjektet. HBO-rapport 3/2010.
  • Gjerstad Kristin (2014): Hvordan skal vi som profesjonelle møte de unge som er usikre på sine livsvalg? Masteroppgave Universitetet i Nordland: Profesjonshøgskolen.
  • Stjernen, Karen L.D. (2015): Vi er jo på en måte på opplæring – Et ungdomsperspektiv på forventninger i overgangen til voksenlivet. Universitetet i Nordland: Master i sosialt arbeid.

Lenker